Stacja kontroli pojazdów

Dysponujemy nowoczesnym, doskonale wyposażonym budynkiem stacji kontroli pojazdów. Nasza kadra to fachowcy z dużą praktyką. Można też u nas dokonać drobnej naprawy pojazdu. Zapewniamy szybką i fachową obsługę, w bardzo krótkim czasie, oraz miłej atmosferze.

Nasi stali Klienci otrzymują pocztą lub drogą elektroniczną przypomnienia o zbliżającym się terminie obowiązkowego przeglądu technicznego pojazdu.

Czy badania techniczne pojazdu są konieczne?

Tak!. O obowiązku kontroli stanu technicznego pojazdu mówi ustawa „Prawo o ruchu drogowym” (DzU nr.98 z dnia 19.08.1997r.). Zawiera ona uregulowania dotyczące systemu organizacji stacji kontroli pojazdów i przeprowadzanych w nich badań technicznych pojazdów.

Po co te badania?

Najważniejszym celem istniejącego systemu badań technicznych jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania pojazdów drogowych z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Badanie techniczne pojazdu polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym, określonym w Ustawie i rozporządzeniu.

Kto i kiedy?

Zapisy zawarte w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” nakładające na właściciela pojazdu obowiązek przedstawienia go do badania technicznego w ustalonych okresach i przypadkach.

- Pierwsze badanie techniczne przeprowadza się przed pierwszą rejestracją.
- okresowe badanie techniczne

Samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dmc do 3,5t, ciągnika rolniczego, motocykla lub przyczepy przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem 2 lat od dnia przeprowadzenia badania i następnie corocznie.

Gdzie?

Do przeprowadzania badań technicznych pojazdów mogą być upoważnione jednostki, które spełniają wymagania określone w załączniku do rozporządzenia oraz dysponują pracownikami odpowiadającymi wymaganiom określonym w tym rozporządzeniu. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na jakość badań technicznych jest poziom wyszkolenia kadry diagnostów.